František Omelka

František Omelka

učitel češtiny a zeměpisu a autor knih pro mládež