František Palacký

František Palacký

literární kritik, zakladatel českého dějepisectví