Ján Abrahamffy

Ján Abrahamffy

františkánský kněž