Jan Hus

Jan Hus

náboženský myslitel, kazatel, reformátor, učitel, kněz...