Jan Mukařovský

Jan Mukařovský

estetik, jazykovědec a literární teoretik