Jaromír John

Jaromír John

byl středoškolský a vysokošlolský profesor, výtvarný estetik a kritik, spisovatel a novinář.