Miloš Macourek

Miloš Macourek

režisér, dramatik, básník, filmový scenárista, autor pohádkových próz