Vavřinec Benedikt z Nebožier

Vavřinec Benedikt z Nebožier

básník, matematik, jazykovědec, teoretik poezie